GUARD CONTROL to nie tylko kontrola aktywności lokalnej ochrony, ale przede wszystkim jej skuteczne wsparcie. Specjalnie przygotowany zestaw usług monitoringu wizyjnego oraz procedur, pozwala na osiągnięcie efektu synergii w ochronie obiektów.


 

Wsparcie i kontrola lokalnych służb ochrony.

 

Usługa polegająca na zdalnej kontroli pracowników ochrony, weryfikacji procedur wykonywanych przez ochronę oraz wielu innych czynnościach, mających wpływ na jakość usługi. Dzięki wdrożeniu rozwiązań monitoringu wizyjnego gwarantujemy, że usługa realizowana przez lokalnych pracowników ochrony, świadczona będzie z dochowaniem najwyższej staranności.

 

Zadania w ramach usługi GUARD CONTROL: