W odpowiedzi na systematycznie rosnące koszty, związane z tradycyjną formą ochrony, realizowaną najczęściej fizycznie przez pracowników, wystąpiło duże zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania pozwalające na optymalizację budżetów przeznaczanych na tę usługę.

 


 

Wygenerowanie oszczędności lub zatrzymanie corocznego wzrostu kosztów uwarunkowane jest jednak skutecznością proponowanych rozwiązań, która powinna pozwolić przynajmniej na utrzymanie dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa chronionych nieruchomości.

Dzięki usłudze monitoringu wizyjnego wykorzystującej najnowsze algorytmy do inteligentnej analizy obrazu istnieje możliwość przejęcia większości obowiązków realizowanych dotychczas przez pracowników ochrony stacjonarnej. Co więcej odpowiednia konfiguracja systemów CCTV, SSWiN oraz specjalistycznego oprogramowania pozwala na osiągnięcie 100% skuteczności w obsłudze obserwowanych obrazów z kamer. Tak więc, połączenie skuteczności techniki oraz decyzyjności człowieka – doświadczonego operatora centrum monitoringu, jest rozwiązaniem synergicznym i optymalnym.

Zakres usług monitoringu wizyjnego jest dobierany indywidualnie do każdej nieruchomości. Rekomendacja zakresu następuje na podstawie raportu z wizji obiektu, ocenie ryzyka i analizie dotychczasowego systemu bezpieczeństwa. Usługi mogą być również wytypowane pod kątem konkretnego budżetu Klienta. W mieszanych systemach ochrony, usługi monitoringu wizyjnego są narzędziem wspomagającym pracowników obiektowych, a także bardzo skutecznym narzędziem kontroli poprawności pełnionych przez nich obowiązków.

 

Inteligentna analiza obrazu – skuteczność techniki i decyzyjność człowieka

 

 

Inteligentne wykrywanie ruchu

Pozwala na rozróżnienie ruchu wywołanego czynnikami naturalnymi (np. wiatru poruszającego drzewem) od ruchu niepożądanego. Znacząco obniża liczbę fałszywych alarmów.

 

Strefowa detekcja ruchu

Alarm wywoływany jest wykryciem ruchu w określonej strefie, ustalonej indywidualnie przez administratora, co pozwala na ograniczenie liczby niepotrzebnych alarmów.

 

Wirtualna recepcja

Funkcja umożliwiająca realizację zadań tradycyjnej recepcji z zachowaniem pełnej funkcjonalności kontroli dostępu do pomieszczeń. alarmów.

 

Nadzór nad systemami P.POŻ

Funkcja umożliwiająca przejęcie nadzoru operatorskiego nad powiadomieniami z systemu PPOŻ. Dzięki temu rozwiązaniu pracownik ochrony fizycznej obsługujący lokalnie system PPOŻ może bez ryzyka opuścić pomieszczenie, w którym system jest zlokalizowany.

 

Zdalne sterowanie automatyką

Funkcja umożliwiająca sterowanie urządzeniami wejścia/wyjścia poprzez klikanie w nie na obrazie z kamery (np. kliknięcie szlabanu spowoduje jego podniesienie).

 

Detekcja zdarzenia np. dymu i ognia

Funkcja pozwala na wykrycie pojawienia się ognia w bardzo wczesnym stadium - w fazie iskry. Tradycyjny czujnik zareaguje po około 3 minutach, a detektor w kamerze już po 30 sekundach.

 

Maska prywatności

Funkcja umożliwiająca zakrycie fragmentów obrazu i blokowanie hasłem dostępu do nich. Funkcja służy najczęściej zabezpieczeniu prywatności osób, których własność znajduje się w polu widzenia kamery.

 

Detekcja przekroczenia linii

Funkcja detekcji przekroczenia przez obiekt zdefiniowanej linii, czy wejścia w chroniony obszar, pozwala szybko zauważyć niebezpieczną sytuację, np. przekroczenie linii bezpieczeństwa na peronie kolejowym.

 

Wykrywanie potencjalnego sabotażu

Funkcja ta wywołuje alarm natychmiast po wykryciu dowolnej próby manipulacji kamery - zasłonięcia obiektywu, zmiany ostrości lub pozycji czy zamalowania obiektywu farbą w sprayu.

 

Wykrywanie kradzieży przedmiotów

Funkcja alarmowa służąca do powiadamiania lub automatycznego reagowania w przypadku zniknięcia obiektu zaznaczonego na obrazie.

 

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Funkcja ta najczęściej wykorzystywana jest do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, które następnie porównywane są z bazą danych. Stosowana w połączeniu z automatycznym otwieraniem bramy lub szlabanu.

 

Liczenie osób w kadrze

System opiera się na analizie obrazu z wykorzystaniem tzw. wirtualnych linii licznikowych. Przekroczenie takiej linii przez przemieszczający się obiekt skutkuje zliczeniem. Dzięki rozróżnieniu kierunków, liczone osoby dzielone są na wchodzące
i wychodzące.

 

Śledzenie obiektów

Funkcja ta pozwalana śledzenie ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym. Umożliwia operatorowi podjęcie innych czynności bez ryzyka zagubieniaobiektu na obserwowanym obrazie.

 

Nieproszeni goście

Funkcja Loiter Trace to algorytm pozwalający na wykrycie osób pozostających w danej strefie dłużej niż zaprogramowany, ustalony czas. Dzięki niej, możliwe jest wykrycie oraz śledzenie intruza w tłumie osób.