Połączenie decyzyjności człowieka z niezawodnością elektronicznych systemów zabezpieczeń, wykorzystujących innowacyjne algorytmy analizy obrazu, spowodowało, że ochrona obiektów może być dużo skuteczniejsza i tańsza.


MonitoringWizyjny.com, dzięki doświadczonej kadrze i nowoczesnemu, niezależnemu centrum monitorowania, jest w stanie na tyle spersonalizować usługę aby jej implementacja możliwa była w każdej nieruchomości i dopasowana do potrzeb każdego Klienta.

 

Wirtualne obchody są często usługą wspomagającą lokalnego pracownika ochrony.
W przypadku obiektów bez ochrony fizycznej, operatorzy najczęściej podczas realizacji usługi wirtualnego obchodu mają do dyspozycji system głośników, który umożliwia im bardzo szybką interwencję. Usługa ta jest podstawowym elementem zoptymalizowanych systemów ochrony w nieruchomościach mieszkalnych, w których standardowy obchód pracownika ochrony zostaje zastąpiony obchodem wirtualnym. Usługa nie wymaga łącza internetowego o wyjątkowo dużej przepustowości.

 

Wideo-weryfikacja stref alarmowych jest usługą polegającą na prewencyjnej kontroli wytypowanych miejsc w sytuacji zaistnienia ruchu w tych strefach. Weryfikacja nie jest równoznaczna z alarmem. Jej celem jest zwrócenie uwagi operatora na odpowiedni obraz w odpowiednim czasie oraz wygenerowanie obrazów z PRE-ALARMU, dzięki któremu operator dysponuje pełną wiedzą, niezbędną do zastosowanie właściwej procedury. System wyświetla również plan obiektu z informacją o miejscu naruszenia strefy alarmowej.

 

Monitoring alarmowy z inteligentną analizą obrazu jest usługą znacznie rozszerzającą zakres możliwości obsługi wizji w ramach weryfikacji alarmowej. Schemat działania jest analogiczny do usługi wideo-weryfikacji stref alarmowych. Różnicą jest jednak brak potrzeby stosowania urządzeń systemu alarmowego. Usługa realizowana jest wyłącznie w oparciu o system kamer oraz specjalistyczne oprogramowanie dobrane do konkretnych potrzeb danego obiektu. Dzięki różnym algorytmom system na podstawie analizy obrazu ocenia, które zdarzenia wymagają interwencji.

 

 

 

 

Zalety rozwiązań realizowanych przez MonitoringWizyjny.com

 

 

 

 

Schemat działania alarmu, obsługa zdarzenia i interwencja.

 

 

 

 

 

 

1

Wykryte zdarzenia

Wykrycie zdarzenia poprzez detekcję, wirtualny obchód lub wybrany algorytm do analizy obrazu.

2

Transmisja obrazu

Transmisja obrazu do centrum monitoringu w ciągu 4 sekund, wraz z PRE-ALARMEM.

3

Ocena sytuacji

Natychmiastowa ocena sytuacji dzięki funkcji PRE-ALARMU.

4

Wdrożenie procedury

Zastosowanie przez pracowników centrum monitoringu procedury ustalonej dla kategorii danego zdarzenia - interwencji głosowej, powiadomienia lokalnych pracowników ochrony, powiadomienia odpowiednich służb.

5

Podjęcie działań

Asysta przy realizacji podjętych na terenie obiektu działań - stały kontakt telefoniczny i pomoc poprzez weryfikację obrazów z kamer.

 

 

Kliknij i zobacz wybrane możliwości inteligentnej analizy obrazu

 

 

 

 

PRE-ALARM bezbłędna ocena sytuacji

 

 

 

Operator standardowego systemu nadzoru wizyjnego nie jest w stanie utrzymywać ciągłego, równie wysokiego poziomu koncentracji, przez co wiele niepożądanych zdarzeń, może pozostać niezauważonych. Funkcjonalność inteligentnej analizy zawartości obrazu pozwala, w sposób automatyczny, wstępnie wyróżnić podejrzane zdarzenia i natychmiast zaalarmować operatora.

Funkcja PRE-ALARMU, czyli kilkunastosekundowego filmu sprzed, z momentu oraz z chwili po naruszeniu danej strefy oraz 3 automatyczne zdjęcia, pokazujące sam moment wyzwolenia alarmu ze strefy.

Dzięki tej funkcji, w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań, operator dokładnie wie jaki był powód wyzwolenia alarmu. Bez PRE-ALARMU, nawet bardzo szybka reakcja operatora może skutkować jedynie obserwacją strefy alarmu w czasie teraźniejszym oraz próbą wyszukania potencjalnego zagrożenia na innych obrazach, co nie daje żadnej gwarancji skuteczności.

Operator dzięki funkcji PRE-ALARMU zawsze właściwie zdiagnozuje zdarzenie i zastosuje odpowiednią procedurę.

 

 

 

 

Dostęp on-line z dowolnego miejsca

 

Darmowa aplikacja iTrace, dostępna w App Store, umożliwia użytkownikowi zdalne przeglądanie obrazu. Może zrobić to z dowolnego miejsca, w którym aktualnie się znajduje za pośrednictwem rejestratora nagrań z kamer zainstalowanych w chronionym obiekcie - ADPRO. Aplikacja posiada funkcję powiado mień o zdarzeniach oraz komunikacji głosowej poprzez lokalny system audio. Dla szybkiej weryfikacji zdarzeń oraz poprawnej identyfikacji zagrożeń, w aplikacji dostępny jest także PRE-ALARMU, czyli sekwencja zdjęć z momentu zaistnienia alarmu.