Oferta ISS Holding SKA skierowana jest do klientów wymagających skutecznej i nowoczesnej ochrony. Usługa świadczona jest według najwyższych standardów, zgodnie z procedurami indywidualnie przygotowanymi na potrzeby każdego z kontraktów.

 


 

Firma posiada doświadczenie w tworzeniu systemów bezpieczeństwa na potrzeby ochrony różnej kategorii obiektów:

 

Istotnym elementem procesu wdrażania systemów bezpieczeństwa przez ISS Holding jest staranny dobór pracowników, którzy weryfikowani są pod względem predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia, przebiegu kariery zawodowej, posiadanych kwalifikacji. Wysokie wymogi stawiane przez naszych Klientów zmuszają nas do prowadzenia właściwej polityki kadrowej.

 

W związku z powyższym wszyscy pracownicy firmy spełniają poniższe kryteria:

 

System cyklicznych szkoleń uzależnionych od kategorii obsługiwanego kontraktu oraz autorski system premiowy, pozwalają ambitnym pracownikom na podnoszenie kwalifikacji oraz możliwość budowania ścieżki kariery. System kontroli jakości bazujący na wielostopniowej weryfikacji pozwala na skuteczne wykrycie wszelkich anomalii oraz podjęcie skutecznych działań naprawczych.

 

 

Do kontroli poprawności wykonywania przydzielonych pracownikom zadań służą:

 

Do podstawowych obowiązków pracownika ochrony należą: