MonitoringWizyjny.com, marka należąca do ISS Holding S.K.A. zmienia wyobrażenie o współczesnym dozorze video i powszechnie stosowanej nazwie usługi monitoringu. Realizuje zakres wyspecjalizowanych usług wykorzystując wieloletnie doświadczenia Xtralis Pty Ltd. oraz Honeywell International Inc.


Ponad 30 -to letnia obecność w branży ochrony oraz nieustannie pogłębiana wiedza techniczna w połączeniu z systematyczną weryfikacją potrzeb klienta przełożyła się na efekt w postaci najskuteczniejszych systemów szybkiego reagowania i zapobiegania niebezpieczeństwom. Firma oferuje rozwiązania z zakresu detekcji ruchu, zdalnej wideo - weryfikacji, ochrony perymetrycznej, które informują o potencjalnych zagrożeniach przed wystąpieniem niepożądanego zdarzenia, dając użytkownikom cenny czas na odpowiednią reakcję. Systemy bezpieczeństwa Xtralis zostały zainstalowane m. in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w fabrykach Volkswagena, Renault i BMW, na lotnisku Heathrow jak również w restauracjach McDonald’s w Wielkiej Brytanii a nawet w siedzibie NASA.

Różnego rodzaju algorytmy, służące do analizy obrazu lub kontroli wyznaczonych stref, wykorzystywane są na lotniskach, w obiektach przemysłowych, logistycznych, a także na potrzeby ochrony obiektów mieszkalnych, dla których opracowane zostały specjalne algorytmy.

 

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług.

 

Koncesja MSWiA. Interface HLI (Hihg level integration) umożliwiający prosty sposób na zdalną parametryzację i diagnostykę systemu. Szyfrowana i redundantna transmisja danych. Zintegrowany serwer Multi–Unicast. Normy i certyfikaty CE (EN 61000-6-3; EN 55022; Kl.B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-2; EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6; EN 50204; EN 50130).

 

 

 

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, w Monitoringwizyjny.com skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zarząd Monitoringwizyjny.com zapewnia, że wszystkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa, higieny, zdrowia pracowników, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej będą uzgadniane i realizowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.

 

Monitoringwizyjny.com jako organizacja świadcząca usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów oraz doradztwa, projektowania i montażu elektronicznych systemów bezpieczeństwa wyraża swoją politykę BHP, jako zobowiązanie polegające na:

 

Głównym celem ustalonej polityki w Monitoringwizyjny.com jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz wdrożenie i utrzymanie w spółce sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Celami pośrednimi polityki BHP, ochrony zdrowia i zabezpieczeń P.POŻ niezbędnymi do osiągnięcia celu głównego, są działania najwyższego kierownictwa skierowane na:

 

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

 

 

 

Polityka bezpieczeństwa.

 

W Monitoringwizyjny.com i ISS Holding SKA kierujemy się i inspirujemy naszą wizją „tworzenia bezpieczniejszego, codziennego życia dla wielu osób”, naszym pomysłem na prowadzenie działalności i naszymi wartościami. Łącznie opisują one i promują długoterminową perspektywę w zakresie prowadzenia dobrej działalności oraz pomagają w budowaniu wysokiego stopnia zaufania oraz solidnych i trwałych relacji.

 

Dążąc do osiągnięcia pozycji lidera wśród europejskich firm zajmujących się bezpieczeństwem wizyjnym zapewniamy warunki rozwoju dla naszych pracowników oraz satysfakcję naszych klientów.

 

Wszystkie nasze działania realizujemy z zachowaniem najwyższego, praktycznie możliwego i akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

 

Bezpieczeństwo naszych klientów traktujemy na równi z interesem handlowym spółki, czyniąc je priorytetowym celem strategii rynkowej i organizacyjnej.

 

Ten nadrzędny cel realizujemy:

 

 

Polityka bezpieczeństwa Monitoringwizyjny.com i ISS Holding SKA podlega aktualizacji. W zależności od wyników podejmowanych działań oraz bieżących trendów w dziedzinie bezpieczeństwa elektronicznego oraz fizycznego.